Čitalački izazov, koji Klub čitalaca Karađoz-begove medrese aktivira u oktobru - Mjesecu knjige, traje do kraja školske godine, ali druženjem sa našim diplomantom Muhamedom Ahmuljićem okončane su  radionice, razgovori i interpretacije sa gostima. 

Muhamed je realizirao radionicu "Identitet i umjetnost" za učenike prvih razreda koji su imali brojna pitanja za našeg diplomanta, a koji je druženje zaključio porukom:
“Nakon formalnog napuštanja medresanskih zidina, ostalo je pitanje neformalnog. Čak se ne može nazvati napuštanje, jer Medresa se ne može napustiti. Ona je biljeg koji nas diplomante prati i po kojem ostajemo prepoznatljivi. Upravo taj biljeg je odlika Medrese - ustanove koja  je oblikovala moje potencijale, posebno kroz časove bosanskoga jezika koje sam četiri godine proveo sa prof. Meadinom Mrndžićem, dok je  Likovno-literarna sekcija, na čelu sa mr. Lejlom Mušić, omogućila da rastem i da se razvijam bez granica i vjerovanja da su snovi samo psihobiološki proces sa određenim trajanjem. Zahvalan sam na svakom trenutku koji sam utkao u ovu ustanovu, posebno na znanju i sposobnostima koji mi itekako pomažu u dostizanju novih ciljeva i prostranstava.”