Rebiu-l-evvelske aktivnosti Karađoz-begove medrese za 1444. hidžretsku godinu završene su mevludskim programom, a koji je u srijedu, 26. oktobra 2022. godine, održan u atriju naše škole. 
Cjelokupan program pripremio je i izveo Hor Karađoz-begove medrese, predvođen profesorom Meadinom Mrndžićem.

Nakon programâ koje je naš hor izveo u Konjicu, Jablanici, Trebinju, Mostaru, održan je i svečani mevludski program u našoj školi, a koji je bio lijepo osvježenje za sve prisutne, za šta su, kod pojedinih učenika i učenica, potvrda za to bile suze na njihovim licima.

Program je bio sastavljen od učenja Kur'ana - ajeta koji govore o Muhammedu, a.s., mevludskih spjevova, ilahija i kasida, recitala koji su podsjetili na ličnost i misiju našeg plemenitog uzora. 
Vrsno su ih interpretirali vrijedni članovi i članice našeg hora: Ensar Drežnjak, Bakir Đonlagić, Dželila Jugo, Edina Mujić, Vedad Kadić, Salem Memić, Hamza Alić, Merjem Junuzović, Hatidža Omeragić, Munira Gazić, Ajna Smajić, Medžida Pehilj, Merjem Cikotić, Hamza Pindžo i  Mahira Bubalo.

Tokom programa, menadžment škole i odgojna služba Karađoz-begove medrese i ovog su četvrtka darovali određene učenike i učenice.

Svečanost je završena mevludskom dovom, a koju je proučio maturant Vedad Kadić. 
Prethodno je Hor Karađoz-begove medrese nastupio i u džematu Grevići, Medžlisa Islamske zajednice Prozor. U toku mevludskog programa prisutnim džematlijama obratili su se Amir efendija Drežnjak, mjesni imam; Safet efendija Pozder, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Prozor i profesor Smajo Čolaković, profesor u Karađoz-begovoj medresi. 
Mevlud je proučen u subotu, 22. oktobra 2022. godine. 
 
Foto: Mirza Garib