Kako je to već tradicionalno, u Karađoz-begovoj medresi je i ove školske godine priređeno sijelo za doček učenika prvog razreda. Kao i prethodnih godina sijelo su organizovali maturanti i maturantice. Program pod nazivom „Dobrodošlica prvom razredu“ održan je u atriju Karađoz-begove medrese, 25. oktobra 2022. godine.

Maturanti i maturantice 378. generacije su kroz kur'anske poruke, ilahije i kaside, te maturantsku poruku dobrodošlice poželjeli hairli i uspješno školovanje novoj generaciji softa Karađoz-begove medrese, 381. po redu.

Pored maturantskih poruka, riječi dobrodošlice učenicima prvog razreda izrazio je i mr. Harun Macić, jedan od razrednika ovogodišnje generacije maturanata i maturantica. 

“Mi smo ovim sijelom nastavili tradiciju dočeka učenika prvog razreda u Karađoz-begovu medresu. Drago mi je da mi nismo prekinuli tu tradiciju. Prema vama svima, učenicima i učenicama prvog razreda, iskazujem jedno veliki poštovanje, jer ste upisali Karađoz-begovu medresu. Vi ste izabrali da vaš glavni emanet bude emanet vjere. Vi ćete, siguran sam, ovdje svi naći način kako ćete lijepo dati doprinos, kroz nastavu i vannastavne aktivnosti, našoj Karađoz-begovoj medresi” - rekao je magistar Macić.

Tokom programa su, u vidu prezentacije, predstavljeni učenici i učenice prvog razreda, te su se na taj način stariji učenici, ali i profesori i odgajatelji mogli upoznati sa novom generacijom softa. 

Nakon ofijcijelnog dijela programa, druženje maturanata i maturantica sa učenicima i učenicama prvog razreda nastavljeno je u prostorijama škole, uz razgovor i poslastice. 

Foto: Mirza Garib