U atriju Karađoz-begove medrese je u četvrtak, 20. oktobra 2022. godine, održano četvrto rebiu-l-evvelsko predavanje u okviru ciklusa predavanja „Poslanik, a.s., u priči“. 
Ovogodišnja, šesta po redu, sezona rebiu-l-evvelskih predavanja održana je u sklopu manifestacije „Uzor si mi, Poslaniče“. 

Predavač na posljednjem rebiu-l-evvelskom druženju za ovu hidžretsku godinu bio je Refik efendija Delić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic i diplomant Karađoz-begove medrese.

„Trebali bismo u svom razredu, u svom društvu, u svojoj zajednici biti prepoznati kao povjerljivi. Baš onako kako je to i Poslanik, a.s., bio. Neka nam na tome putu bude podsticaj hadis Muhammeda, a.s., u kojem je rekao da nema imana onaj u koga se nema povjerenja. Ne znam kako je to danas u vašem učeničkom svijetu, ali, nažalost, danas u svijetu odraslih je sve manje povjerenja. Slabo jedni drugima vjerujemo, a vjernici smo – klanjamo, postimo, na hadždž idemo... A itekako je važno da budemo povjerljivi, da jedni u druge imamo povjerenja“ – rekao je, na početku svog obraćanja, efendija Delić.

Tokom svog kazivanja o Poslaniku, a.s., efendija Delić se osvrnuo na nekoliko događaja iz života Poslanika, a.s., te kroz njih predočio misiju i ličnost Poslanika, a.s., prisutnima. 

„Poslanik, a.s., je primajući Objavu, imao ogromnu podršku u Hatidži. Ona je bila ta koja ga je tješila. Ona je bila prvi vjernik. Ona je bila njegova podrška u dobru. Da li bismo mi danas mogli imati svaki dan novog čovjeka koji bi sa nama bio u dobru, npr. u namazu, u učenju nečega, u pomaganju drugima i slično? To bi trebao biti naš put, put dobra i put na koji ćemo pozivat i one oko nas“ – rekao je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic.

Nakon održanog predavanja, efendija Delić je postavio tri pitanja, te učenicima koji su odgovorili tačno na njih uručio i određene nagrade. Nagrađeni učenici su: Denis Čubrilo, Fadil-Abdullah Garib i Dalila Subašić.

Rebiu-l-evvelsko druženje je interpretacijama ilahija i kasida upotunio Hor imama Medžlisa Islamske zajednice Mostar. 
Poklone predavaču i članovima hora uručila je, u ime organizatora, Amna Hrnjica, predsjednica Vijeća učenika Karađoz-begove medrese.

Foto: Mirza Garib