U Karađoz-begovoj medresi je u utorak, 11. oktobra 2022. godine, otvorena izložba “Mostarski haremi u vremenu devastacije 1878 – 1992.” Autor izložbe je Ahmet Kurt, a postavka izložbe sastoji se od 16 velikih panoa sa više od 50 do sada neobjavljenih karata iz prvog katastarskog snimanja Mostara koje je obavljeno 1881. godine, te drugih fotografija velikog formata.

O izložbi su u Karađoz-begovoj medresi, koja je postavljena za njene učenike i učenice, govorili direktor profesor hafiz Aid Tulek i profesor doktor Faruk Taslidža, sa Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić”. 

U Mostaru je 1931. godine bilo preko 50 harema, a sada ih je svega nekoliko oko džamija. Cilj i svrha izložbe jeste Mostarcima, pogotovo mlađim naraštajima, približiti historiju Mostara i upoznati ih sa onim što je Mostar nekada bio. 

Stoga je menadžment naše škole namjenski izložbu o mostarskim haremima, nakon što je bila postavljena u Centru za kulturu Mostar, prenio i u atrij Karađoz-begove medrese, a kako bi je mogli pogledati svi učenici i učenice, te uposleni u našoj školi. 

Foto: Almedina Čelenka