U atriju Karađoz-begove medrese je u četvrtak, 6. oktobra 2022. godine, održano drugo po redu rebiu-l-evvelsko predavanje, a koje se održava u okviru ciklusa predavanja „Poslanik, a.s., u priči“. Organizator ciklusa predavanja o Poslaniku, a.s., je Karađoz-begova medresa, a ovogodišnji ciklus održava se u sklopu manifestacije „Uzor si mi, Poslaniče“. 

Predavač je bio profesor Šefko efendija Tinjak, dugogodišnji profesor i nekadašnji direktor Karađoz-begove medrese, a koji je o Poslaniku, a.s., govorio na osnovu kur'anskih ajeta u kojima se spominje plemeniti Poslanik, ali i na osnovu određenih događaja iz života našeg plemenitog uzora. 

„Poslanik, a.s., nije bio predmet žaljenja, već predmet ljubavi. Predmet poštovanja. I zato nikada ne dozvolimo sebi da budemo predmet žaljenja, bez obzira kroz kakve probleme prolazili. U tom trenutku imajte na umu život Poslanika, a.s., i sve ono kroz šta je on prolazio, te ne dopustite da budete od onih koje će ljudi žaliti u bilo kojem smislu. Svjesni ste kroz šta je sve Poslanik, a.s., prošao, da je bio siroče od rođenja i slično, ali nikada nije bio neko koga su ljudi žalili, već neko ko je bio predmet ljubavi i unosio ljubav među ljude“ – rekao je, na početku svog obraćanja, profesor Tinjak. 

Profesor Tinjak je upravo kroz primjere odnosa Poslanika, a.s., prema ljudima posavjetovao prisutne kakav bi njihov odnos prema drugima trebao biti, posebno u današnjem vremenu punom izazova. 

„Mi se, kao muslimani, danas trebamo prepoznavati po lijepom ponašanju. Mi se u tom segmentu moramo izgrađivati. Ne smijemo dopustiti da se prepoznajemo po lošim stvarima, već da upiru u nas prstom kao u nekoga ko se lijepo ponaša i ko lijepe i plemenite stvari radi. Znamo da su Poslaniku, a.s., tražili hiljadu mahana. I nama će tražit hiljadu mahana, ali trebamo učiti iz života Poslanika i baviti se dobrom, a ne odgovarati na svađe i baviti se besposlicama. Poslanik, a.s., je upravo svojim lijepim ponašanjem i lijepim postupcima odgovarao na takve stvari“ – poručio je profesor Tinjak. 

Nakon održanog predavanja, Amna Hrnjica – predsjednica Vijeća učenika Karađoz-begove medrese, uručila je poklon, u ime organizatora, predavaču profesoru Tinjaku.  No, i profesor Tinjak je postavio tri pitanja o Poslaniku, a.s., a učenicima koji su na njih tačno odgovorili, uručio nagrade – određene naslove iz izdavačke djelatnosti Karađoz-begove medrese. Nagrađeni učenici su: Fadil-Abdullah Garib, Hamza Pindžo i Hatidža Omeragić.

Program je izvođenjem kasida upotpunio Adnan Pajević, prijatelj Karađoz-begove medrese i njen dugogodišnji saradnik u projektima kroz koje Medresa njeguje blago bošnjačkog naroda – ilahiju i kasidu. 

Foto: Mirza Garib