Nastupanjem mjeseca rebiu-l-evvela, mjeseca rođenja Muhammeda, a.s., u Karađoz-begovoj medresi je u četvrtak, 29. septembra 2022. godine, počela šesta sezona ciklusa predavanja pod nazivom "Poslanik, a.s., u priči", a koja se održava u okviru manifestacije "Uzor si mi, Poslaniče". Učenjem odlomka Časnog Kur'ana program je, u atriju ove škole, otvorio Hamza Fijuljanin, učenik 3. razreda Karađoz-begove medrese.

Kao prvi predavač u šestoj sezoni ciklusa predavanja, koji je do sada ugostio mnoge predavače, bio je mr. Dino efendija Maksumić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Mostar i diplomant Karađoz-begove medrese. 

“Čestitam na ovom šestom ciklusu predavanja. Kada sam pozvan od strane direktora Medrese, zaista mi je bila čast da budem prvi predavač na ovogodišnjem programu koji se održava evo posljednjih šest godina. To je, zaista, velika stvar. Drago mi je da sam večeras ovdje u vašoj, našoj i mojoj Medresi” – iskazao je najprije radost zbog poziva da učestvuje u ovom ciklusu predavanja, na samom početku svog obraćanja, magistar Maksumić. 

Magistar Maksumić je svojim kazivanjem pobudio pažnju među prisutnima, govoreći o ličnosti i misiji Allahovog Poslanika, posebno se osvrćući na ugovor na Hudejbiji. 

“Jedan poseban događaj koji je meni itekako upečatljiv iz Poslanikovog, a.s., života jeste ugovor na Hudejbiji. Meni je taj događaj posebno zanimljiv i često obratim pažnju na taj događaj kada čitam životopis Božijeg Poslanika. Hudejbija je, inače, jedno mjesto blizu Mekke, a za taj ugovor se veže san u kojem je Poslanik, a.s., vidio sebe i svoje ashabe kako su došli u Mekku da obave umru. Taj san je kasnije objavljen u Kur’anu. Tu Allah kazuje da će On obistiniti san Poslanika i da će to biti velika pobjeda. Poslanik je o tome obavijestio svoje ashabe i to je njima bila velika radost. Zašto? Zato što 6 godina nisu bili u Mekki, nisu bili u svojoj domovini. Poslanik, a.s., i ashabi se s premaju da krenu u Mekku, s ciljem da obave umru. Dakle, ne idu da ratuju, već da obave umru. Poslanik, a.s., kreće sa 1 400 ashaba na taj put. Za njihov naum saznaju mušrici Mekke. Odmah se uzrujaju. Šalju čovjeka koji će presresti Poslanika, a.s., i ashabe. Poslanik, a.s., isto tako saznaje za to, mijenja putanju, ali dolazi do sučeljavanja. Dolaze do Hudejbije i dalje im putovati ne daju mušrici. Slijede teški pregovori i ono što će izroditi ti pregovori jeste upravo taj ugovor na Hudejbiji, itekako poznat u povijesti islama” – rekao je magistar Maksumić, pojašnjavajući taj događaj iz Poslanikovog života. 

Nakon održanog predavanja, predstavnici maturantske generacije u Horu Karađoz-begove medrese: Edina Mujić, Dželila Jugo i Salem Memić, uručili su poklon, u ime organizatora, predavaču magistru Maksumiću.  No, i magistar Maksumić je postavio tri pitanja o Poslaniku, a.s., a učenicima koji su na njih tačno odgovorili, uručio nagrade – knjigu “365 dana sa Poslanikom”. Nagrađeni učenici su: Ibrahim Ibrić i Denis Čubrilo, učenici 1. razreda, te Dalila Subašić, učenica 3. razreda Karađoz-begove medrese.

Pored toga, magistar Maksumić je uručio i poklon - sabrana djela književnika Dževada Karahasana profesoru Meadinu Mrndžiću, kao saradniku Medžlisa Islamske zajednice Mostar i moderatoru mnogobrojnih programa i manifestacija na području Mostara i Hercegovine. 

Program je izvođenjem kasida i salavata upotpunio Hor Karađoz-begove medrese, koji je na taj način podsjetio na plemenitu misiju Poslanika čovječanstva.

Foto: Mahira Bubalo