U Karađoz- begovoj medresi se od oktobra - Mjeseca knjige, realizira „Čitalački izazov“  pod rukovodstvom mr. Lejle Mušić. To je izazov u kojem naši učenici, okupljeni u Klubu čitalaca, biraju naslove koje će čitat u toku školske godine, te se na kraju jednog  čitalačkog ciklusa organizira druženje uz osvrt na pročitano. 

Ove školske godine  Čitalački izazov realiziran je pod nazivom „Pamti i čuvaj“,  a završen je druženjem sa Esadom Bajićem.

Esad Bajić živi i radi u Konjicu. Autor je više književnih djela, od čega su naši učenici, za ovu priliku, odabrali pročitati romane koje tretiraju temu rata 1992-1995. te o tome razgovarali sa autorom u kontekstu kulture sjećanja i kulture pamćenja. U školskoj biblioteci teklo je druženje na kojem se autor obratio učenicima kratkim izlaganjem.

Učenici su iskoristili priliku  da postave pitanja autoru, kako o samim romanima, tako i o biografskim elemntima pročitanih romana. 

Na  konstataciju učenika da autora vide kao jednog od čuvara domovine kojem duguju slobodu, autor je odgovorio kako su mladi ljudi danas vrlo važni čuvari; čuvari sjećanja, uspomena, vrijednosti i idelala za koje su se borili i oni čiji nišani danas govore jednako, kao što govore romani koje učenici imaju pred sobom.