Karađoz-begova medresa je u petak, 27. maja 2022. godine, priredila program Sjećanje na Karađoz-bega, vakife, profesore i diplomante Medrese koji su preselili na bolji svijet. Tradicionalni je to program kojim se svake godine prisjetimo imena koji su Medresu Medresom učinili i davali neumorno sebe na stazi vakufa, odgoja i obrazovanja. I ove godine program je održan u okviru manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese“, a kojom se ispraća 377. generacija maturanata i maturantica.

Program je održan u Karađoz-begovoj džamiji, vakufu plemenitog Karađoz-bega, najvećeg vakifa Hercegovine. Otpočeo je učenjem odlomka Časnog Kur'ana od strane hafiza Jusuf ef. Bećoje, imama, hatiba i muallima Karađoz-begove džamije i diplomanta naše škole. 

Vazi-nasihat govorio je mr. Suad Mujakić, pomoćnik direktora Medrese za internat i jedan od razrednika ovogodišnje generacije maturanata i maturantica.

„Ono što nikad ne smijemo zaboraviti, ono što nikad ne smijemo s uma smetnuti jeste da su mnogi insani ogroman napor uložili u ono što mi danas imamo i ono zbog čega smo se okupili ovdje. Zbog toga me raduje što Karađoz-begova medresa institucionalno čuva tradiciju sjećanja na Karađoz-bega kao osnivača i vakifa Medrese, te na sve druge vakife, profesore i diplomante koji su preselili na bolji svijet. To je naša obaveza i to ćemo radit i u budućnosti“ – rekao je, između ostalog, magistar Mujakić.

Magistar Mujakić se tokom svog obraćanja prisjetio svih onih insana koji su na putu dobra i na putu Karađoz-begove medrese ostavljali tragove dobra: 

„Ovo naše večerašnje okupljanje, odnosno cjelokupne aktivnosti Karađoz-begove medrese su tragovi koje je iza sebe ostavio Karađoz-beg davne 1557. godine, ali isto tako su to tragovi vakifa koji su u ovom novijem vremenskom periodu uvakufljavanjem svoje imovine obezbijedili bolje uslove učenicima Karađoz-begove medrese. Također, ovo su tragovi profesora koji su radili u Karađoz-begovoj medresi sa učenicima, podučavali ih znanju i odgajali ih. Ovo su, isto tako, tragovi učenika koji su sjedili u klupama Karađoz-begove medrese i zbog toga ne smijemo nikako zaboraviti na njih.“

Opraštajući se na određeni način sa ovogodišnjim maturantima i maturanticama, magistar Mujakić im je uputio određene savjete. 

„Mi smo evlad Karađoz-bega, mi smo evlad naših vakifa i mi dovimo za njih. Vama maturantima bih poručio da nikad ne zaboravite Karađoz-bega, da ne zaboravite svoje profesore koji su vas podučavali, a koji su preselili na Ahiret, te da ne zaboravite vakife koji su vam omogućili bolje uslove tokom školovanja u Medresi. Uz njih, nikad ne zaboravite kolege iz školskih klupa, a koji su preselili na bolji svijet. To je ono što se treba čuvati i gajiti. Bez obzira gdje bili i šta radili, vi ste dio Karađoz-begove medrese“ – poručio je magistar Mujakić. 

Maturanti 377. generacije su, na kraju programa, proučili kraća kur'anska sureta, te poklonili hatmu pred dušu Karađoz-bega, vakifā, profesorā i diplomanata Medrese koji su preselili na bolji svijet. Hatma-dovu proučio je profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese. 

Foto: Mirza Garib i Imad Krhan