Karađoz-begova medresa je priredila manifestaciju „Vikend u Medresi“. Manifestacija je održana po deveti put, a okupila je učenike završnih razreda osnovnih škola Hercegovačko-neretvanskog, ali i drugih kantona. Cilj manifestacije je da se učenici devetih razreda osnovnih škola upoznaju sa radom i djelovanjem Karađoz-begove medrese i da uvide da im je Medresa blizu, a nikako daleka i strana.

Ovogodišnja manifestacija okupila je oko stotinu učesnika koji su u toku dana vikenda, 7. i 8. maja 2022. godine,  u Karađoz-begovoj medresi prošli određene radionice i sadržaje koje su im organizatori ponudili. Bili su to edukativni, vjerski, kulturni i drugi sadržaji, u kojima su učesnici manifestacije istinski uživali, kako su i sami istakli u evaluacijskim listovima.

Učesnici su se imali priliku upoznati i sa učenicima Medrese – maturantima  maturanticama 377. generacije, koji su im bili domaćini, a koji su vrijedno radili da svaki trenutak njihovog boravka u Karađoz-begovoj medresi protekne u lijepoj i ugodnoj atmosferi.

Manifestaciju „Vikend u Medresi“ zvanično je proglasio otvorenom prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, a poruku učesnicima iskazala je Sara Sarajlić, predsjednica Vijeća učenika.

Kroz radionicu upoznavanja, koju su vodile profesorice Saudina Šehić-Tulek, Ilhama Puce-Hondo i Harisa Ćukle, kaligrafsku radionicu, eksperimente iz hemije u realizaciji profesorice Emine Vujinović-Mehremić i radionicu iz biologije, Access radionicu sa profesoricama Lejlom Moćević-Mezit i Merjem Muratović-Šuta, predavanje mr. hfz. Lejle Boškailo, učesnici su imali priliku spoznati šta Karađoz-begova medresa znači za njene učenike, diplomante, društvo i zajednicu u cjelini, ali i šta može predstavljati njima, ako po završetku osnovnog školovanja njihov izbor kao srednjoškolski put upravo bude ova – najstarija odgojno-obrazovna institucija u Hercegovini.

U subotu navečer, učesnici manifestacije mogli su uživati u Koncertu medresanskih ilahija i kasida, koje je izvodio Hor Karađoz-begove medrese. Tom prilikom Medresa je ovogodišnjim maturantima i maturanticama koji su četiri godine bili članovi Hora Karađoz-begove medrese uručila određene poklone kao znak zahvalnosti. Pokloni su, za nesebičan doprinos radu našeg hora i predstavljanju Medrese u javnosti, dobili: Dalila Vila, Nedžma Dragolovčanin, Ali Alić, Mahir Ćosić, Ahmed Sejfić, Midhat Šabanović, Harun Zuhrić i Izudin Dilaver. 

U jutarnjim nedjeljnim satima učesnici “Vikenda u Medresi” imali su priliku družiti se sa istaknutim diplomantima naše škole. Tako su tokom jednosatnog druženja slušali kazivanja o Medresi, medresanskim i postmedresanskim uspjesima i projektima diplomanata: Lejle Mujakić, Firdevse Jelovac, Ammara Čavčića, Tarika Džemića i Edina Masle. 

Dio nedjeljnog dana učesnici su proveli u obilasku Podveležja, Kalima Resorta, Fortice - na edukativnoj ekskurziji, u pratnji profesora Elmedina Ljeve, Emine Vujinović-Mehremić, Saudine Husić-Ćenan i Saudine Šehić-Tulek. 

Manifestacija je završena uručivanjem zahvalnica učesnicima manifestacije. Manifestacija je uspješno realizovana zahvaljujući vjeroučiteljima, imamima i muallimima samih učesnika, te direktorima osnovnih škola, koji su se angažovali oko odabira svojih učenika.

Veliki doprinos realizaciji svih sadržaja dali su članovi Organizacionog odbora “Vikenda u Medresi” – profesori i odgajatelji, te maturanti i maturantice 377. generacije Karađoz-begove medrese. 

Foto: Imad Krhan, Sara Sarajlić, Said Ćehajić, Abdurrahman Muslija