Profesori Karađoz-begove medrese su u četvrtak, 7. aprila 2022. godine, posjetili Medžlis Islamske zajednice Livno i Medžlis Islamske zajednice Tomislavgrad. 

Posjete su realizovane u sklopu ramazanskih aktivnosti Karađoz-begove medrese, a njima se želi susresti sa Bošnjacima koji žive na prostoru Muftijstva mostarskog, te glavnim imamima i imamima medžlisā našeg muftijstva. 

Medžlis Islamske zajednice Livno posjetili su profesori: kurra-hafiz Armin Abaza, hafiz Emin Tucović i Meadin Mrndžić. Oni su, nakon zajedničkog iftara sa glavnim imamoma, hfz. Mahir efendijom Kevrićem, i imamima, posjetili livanjske džemate, te održali ramazanske vazove. 

Profesor kurra-hafiz Armin Abaza posjetio je džamiju Hadži Ahmeta Dukatara, profesor hafiz Emin Tucović džemat Guber, dok je predavanje u džamiji Ćurčinica održao profesor Meadin Mrndžić.

U posjeti Medžlisu Islamske zajednice Tomislavgrad bili su profesori: Šefko Tinjak, Nazif Garib i Muhamed Purišević.

Oni su u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad najprije iftarili sa glavnim imamom, Amer efendijom Jugom, i imamima, a potom i posjetili džemate na području navedenog medžlisa. 

Profesor Šefko Tinjak posjetio je džemat Mokronoge, mr. Muhamed Purišević džemat Mandino Selo, dok je profesor Nazif Garib ramazanski vaz kazivao u džematu Tomislavgrad. 

Zahvaljujemo glavnim imamima Medžlisa Islamske zajednice Livno i Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad, te imamima ova dva medžlisa, za gostoprimstvo i dugogodišnju lijepu i korisnu saradnju koju Karađoz-begova medresa ima sa istima.