Karađoz-begova medresa je u srijedu, 6. aprila 2022. godine, organizovala iftar za imame i vjeroučitelje osnovnih škola sa područja Mostara. 

Iftar je priređen u restoranu Karađoz-begove medrese, a prisustvovali su mu, uz imame i vjeroučitelje, mr. Dino efendija Maksumić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Mostar, mr. Džafer Alić, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Mostar i profesor Kenan efendija Ovčina, pomoćnik glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Mostar. 

Riječi dobrodošlice na zajednički iftar iskazao je profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese. 
„Hvala Allahu što smo u prilici da priredimo jedan ovakav iftar, nakon dvije godine pauze, koja je uslijedila zbog virusa COVID-19. Ovim iftarom želimo uspostaviti još bolju saradnju i konekciju između Medrese i naših džemata, imama, vjeroučitelja i želim svima da vam se zahvalim za doprinos u radu Karađoz-begove medrese“ – rekao je profesor Tulek. 

Iftaru je prethodio radni sastanak menadžmenta naše škole i vjeroučitelja sa područja Mostara, a na kojem je razgovarano o aktivnostima Medrese i njenom predstavljanju u javnosti, te predstojećem upisu učenika u prvi razred. 

Svoja izlaganja na radnom sastanku imali su prof. hfz. Aid Tulek, direktor Medrese; Almir Potur, sekretar; mr. Suad Mujakić, pomoćnik direktora za internat, te prof. Meadin Mrndžić. 

„Ovdje smo da iznesemo neka svoja promišljanja, dileme i ideje. Mi smatramo da ste nam vi desna ruka, neka glavna baza kada je u pitanju rad Medrese. Znamo da vi vrijedno radite svoj posao, da ispunjavate svoju misiju i amanet koji vam je povjeren, i to se može prepoznati. Posebno kada Medresu upiše neko od vaših učenika, osjeti se i prepoznaje se taj kvalitet i vaš rad“ – rekao je, tokom radnog sastanka, direktor Karađoz-begove medrese. 

Nakon izlaganja profesora naše škole, vjeroučitelji su iznijeli i svoja promišljanja, te je razvijena kvalitetna diskusija, koja je iznjedrila i određene zaključke.

Zahvaljujemo imamima Medžlisa Islamske zajednice Mostar, na čelu sa rukovodstvom, te vjeroučiteljima iz Mostara koji su se odazvali našem pozivu, uz dovu Uzvišenom da ih nagradi za njihov rad, te da on u budućnosti bude još bolji i plodonosniji.