Manifestacija „Dani Karađoz-begove medrese“ ponudila je proteklih dana sadržaje humanitarnog karaktera. 
Naime, ovogodišnji maturanti i maturantice su planirali, zajedno sa svojim razrednicima i razrednim odgajateljima, upriličiti posjete domovima za stara i iznemogla lica, te domovima djece bez roditeljskog staranja, a koji djeluju u Mostaru. 

Tako su maturanti i maturantice 377. generacije tim povodom, a sredinom mjeseca marta tekuće godine, realizovali posjetu Dječijem domu Mostaru, da bi, 28. i 29. marta 2022. godine, posjetili Centar za stare osobe u Podveležju, Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“, te Udruženje roditelja i prijatelja osoba s posebnim potrebama „Sunce“ Mostar. 

Posjetu udruženjima „Los Rosales“ i „Sunce“ predvodila je profesorica Saudina Šehić-Tulek, razredna odgajateljica maturantica. Maturanti i maturantice su imali lijepo druženje sa štićenicima ta dva centra, te im uručili prigodne poklone.

Nakon posjeta centrima za djecu bez roditeljskog staranja i osoba sa posebnim potrebama, maturanti i maturantice 377. generacije su, zajedno sa svojim razrednicima i razrednim odgajateljima, posjetili i Podveležje.

U Centru za stare osobe družili su se i razogovarali sa osobama treće životne dobi, te im uljepšali jedan životni dan.
U lijepom, ali jako emotivnom druženju, mladost Medrese je mogla spoznati kako žive osobe treće životne dobi i sa kakvim problemima se suočavaju. No, ono u šta su se mogli uvjeriti jeste da o njima brine stručno osoblje i rukovodstvo Centra za stare osobe. 

Maturanti i maturantice su sve korisnike Centra darovali hedijama, te im čestitali ramazan, uz želju da ga provedu u zdravlju i svakom dobru. 

Kroz razgovor sa Eldis efendijom Balićem, direktorom Centra za stare osobe, maturanti i maturantice su saznali kako funkcioniše Centar, te koje se sve usluge i aktivnosti nudi njegovim korisnicima.