Karađoz-begovu medresu su u srijedu, 9. marta 2022. godine, posjetili predstavnici Republike Turske. Oni su se sastali sa profesorom hafizom Aidom Tulekom, direktorom Karađoz-begove medrese.

U delegaciji Republike Turske bili su muftija dr. Yunus Keles, ataše za vjerske poslove pri Ambasadi Republike Turske u Bosni i Hercegovini i dr. Faruk Berat, ataše za nauku i obrazovanje.
Direktor Karađoz-begove medrese musafire je upoznao sa radom i trenutnim aktivnostima Medrese, te se razgovaralo o izučavanju turskog jezika u Medresi. 

Inače, turski jezik je u Karađoz-begovoj medresi zastupljen u izbornoj nastavi, a učenici imaju priliku pohađati i dodatne kurseve turskog jezika u Institutu „Yunus Emre“. 

Ta saradnja Karađoz-begove medrese sa navedenim institutom i Ambasadom Republike Turske u Bosni i Hercegovini traje već godinama, na obostrano zadovoljstvo.