Aktiv prirodnih nauka Karađoz-begove medrese godinama djeluje s ciljem podsticanja učenika naše škole na napredovanje iz oblasti prirodnih nauka, te pružanja priprema za upis na fakultete srodne ovom aktivu. Aktiv je i u ovoj školskoj godini, kao i prethodnih, realizovao određene aktivnosti, a u ovom drugom polugodištu planirao je realizovati još niz projekata.

Jedan od nedavno realizovanih projekata je Školsko takmičenje iz prirodnih nauka za učenike drugog razreda Karađoz-begove medrese. 

Školsko takmičenje održano je 3. februara 2022. godine u prostorijama naše škole, a nakon sumiranja rezultata najuspješnijima su se pokazali:
1. mjesto Hana Bučuk 
2. mjesto Amina Šuta
3. mjesto Amina Pobrić.

“Čestitamo učenicima na osvojenim mjestima i postignutim rezultatima, a ostalim takmičarima zahvaljujemo na učešću” – poručili su članovi Aktiva prirodnih nauka Karađoz-begove medrese.