U Karađoz-begovoj medresi je danas, 7. februara 2022. godine, održan kviz za učenike četvrtih razreda, a  u organizaciji Aktiva društvenih nauka. Učešće je bilo dobrovoljno, a odvijalo se preko aplikacije Kahoot. Cilj održavanja jednog ovakvog kviza bio je afirmacija društvenih predmeta kroz različite zabavne sadržaje. 

Kvizom je bilo obuhvaćeno gradivo prvog polugodišta iz predmetā Filozofija, Sociologija, Psihologija, Historija, Pedagogija sa didaktikom i Geografija. Za najbolje na kvizu Karađoz-begova medresa je obezbijedila vrijedne nagrade. 

Prvo mjesto zauzeli su Harun Zuhrić i Abdullah Fazlibegović, drugo mjesto Zejd Agović i Abdurrahman Muslija, dok je treće mjesto  pripalo Muhamedu Hodžiću i Harunu Bandiću. 

Aktiv društvenih nauka naše škole upućuje čestitke maturantima koji su pokazali najbolje rezultate na održanom kvizu!