Obavještenje za kandidate koji su se prijavili na konkurs od 14.01.2022. godine

U skladu sa  članom 10. Pravilnika o postupku, bodovanju i izboru kandidata za prijem u radni odnos u Karađoz-begovoj medresi, intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravno  uslove konkursa  bit će  obavljen 27. 01. 2022. godine sa početkom u 9 sati (prema utvrđenoj satnici)  u prostorijama škole.    

Obavještavaju se sljedeći kandidati da ispunjavaju formalno-pravno  uslove konkursa objavljen dana 14.01.2022. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“,  web-stranici škole www.medresamostar.ba, kao  i na  stranici  Službe za zapošljavanje HNK-a, i to: 

Matematika u 9.00 sati, sljedeći kandidati: 
1. Kenana Gačanin, 
2. Minela Kekić, 
3. Selma Ćorić, 
4. Fatima Ćorić  Zukić.

Sociologija  u 10.00 sati, sljedeći kandidati: 
1. Azra Ovčina,
2. Senida Džeko,
3. Aldijana Hodžić.

Filozofija  i Logika u 10.25 sati, sljedeći kandidat:
1. Aldijana Hodžić

Hemija u 10.35 sati, sljedeći kandidati:
1. Dženita Alibegić,
2. Emina Vujinović Mehremić,
3. Belma Đuderija

Turski jezik u 11.10 sati, sljedeći kandidati:
1. Mersiha Malkić Feriz,
2. Saira Čolaković. 

Fikh u 11.35 sati, sljedeći kandidati:
1. Edina  Jugo,
2. Selvedina Šehić

Higijeničarka u 12.00 sati, sljedeći kandidati:
1. Tidža Špago,
2. Šefika Dedić,
3. Sabira Kurtović

Bibliotekar  u 12.35 sati, sljedeći kandidat:
1. Meadin Mrndžić

Engleski jezik    u 12.45 sati, sljedeći kandidat:
1. Lejla Mezit

Profesor tjelesnog odgoja  u 13.00 sati, sljedeći kandidat:
1. Ernad Čajdin

Psihologija  u 13.10 sati, sljedeći kandidat:
1. Ilhama Puce Hondo

 Informatika  u 13.20 sati, sljedeći kandidat:
1. Azra Cokić Hasić

 Geografija  u 13.30 sati, sljedeći kandidat:
1. Amela Buljubašić

 Fizika  u 13.40 sati, sljedeći kandidat:
1. Armana Halilović

Ložač/kotlovničar u 13.50 sati, sljedeći kandidat:
1. Sejo Repeša

Napomena:

Svi kandidati su dužni pridržavati se distance i propisanih epidemioloških mjera.


KONKURSNA KOMISIJA