Jusuf Buljubašić je diplomant 375. generacije Karađoz-begove medrese, a svoje školovanje u najstarijoj odgojno-obrazovnoj instituciji u Hercegovini završio je 2020. godine, kao Učenik generacije. 

Nakon završene Karađoz-begove medrese upisuje se na Internacionalni univerzitet u Sarajevu, na Fakultet inžinjeringa i prirodnih nauka, smjer Softwerski inžinjering. 

Nakon što je uspješno završio sve obaveze na prvoj godini fakulteta i upisao drugu godinu, Jusuf je dobio priliku da otputuje u Francusku i bude dio projekta razmjene studenata, projekta Erasmus.  Erasmus program je program razmjene studenata Evropske unije, osnovan 1987. godine. 

Erasmus podupire mobilnost mladih u svrhu neformalnog učenja u obliku razmjena mladih, pri čemu je cilj uključiti mlade i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s evropskim projektom, ali i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu. Tačnije, cilj razmjene studenata je: poticati međukulturni dijalog i učenje, te osjećaj pripadnosti Evropi, razviti vještine i stavove mladih, jačati europske vrijednosti i rušiti predrasude i stereotipe, kao i upoznati mlade sa bitnim društvenim temama i time potaknuti njihov angažman u društvu i aktivno učestvovanje u istom.

Jusuf se već oko mjesec dana nalazi u Francuskoj, kao učesnik Erasmus projekta, a boravi na Universite Catholique de Lille, JUNIA HEI/ISEN CPI 2, smjer Kompjuterske nauke. 

O svom boravku u Fransuckoj i na navedenom univerzitetu Jusuf govori: 
„S obzirom da sam ovdje već 22 dana, očekivanja su i više nego opravdana. Ovo je jedno dodatno životno iskustvo koje će zasigurno proširiti moj pogled na svijet i moju domovinu. Trenutno sam na drugoj godini fakulteta, pohađam četvrti semestar i ovaj dolazak u Francusku, kao dio razmjene studenata, uveliko će mi pomoći u mom daljem školovanju. Ovdje studiranje, ali i uključenost studenata u društvene tokove, možemo sagledati sa potpune jedne drugačije strane, što će zasigurno doprinijeti i mom daljem obrazovanju, ali i radu.“

On ističe kako je posebna draž bogatiti sebe kroz spoznavanje novih stvari, te mogućnost osposobljavanja za dalje životne korake, ali i kako je ponos predstavljati svoju domovinu u jednom takvom projektu kakav je Erasmus, a gdje se nalazi među studentima okupljenima iz cijelog svijeta. 

„Osnovni cilj projekta i jeste unapređenje svakog od studenata lično, kao i unapređenje lokalne zajednice i domovine kojoj student pripada i iz koje dolazi. Meni je drago da sam ovdje i da na ovaj način predstavljam svoju i našu Bosnu i Hercegovinu“ – poručuje Jusuf Buljubašić za kraj razgovora. 

Jusufu želimo hairli boravak u Francuskoj i da sa novim spoznajama i znanjima bude od onih koji će doprinositi našem društvu i domovini kroz ono što budu radili.