Muhamed Ahmuljić je diplomant 376. generacije Karađoz-begove medrese. Karađoz-begovu medresu je, kao odličan učenik, završio 2021. godine, a tokom svog medresanskog školovanja bavio se i pisanjem, te je, pišući o različitim temama, učestvovao na mnogim literarnim konkursima. 

Pred kraj medresanskog školovanja, Muhamed je učestvovao na literarnom konkursu Filološkog fakulteta u Banja Luci, a rezultati tog konkursa objavljeni su tek u novembru 2021. godine, kada je Muhamed već postao student Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Na tom konkursu njegov rad se našao među deset naboljih, o čemu smo još tada pisali o tom Muhamedovom uspjehu. 

Muhamed je prije nekoliko dana posjetio Karađoz-begovu medresu, te smo iskoristili priliku da porazgovaramo s njim i da ga upitamo za njegove trenutne obaveze, ali i planove, posebno kada je u pitanju pisanje.

"Iznova ostanem zbunjen dolaskom u Medresu. Da li zbog toga što nisam svikao da dovršavam već završene priče ili samo zbog činjenice da je ovu priču nemoguće završiti, nisam siguran. Međutim, jedno znam. Kada kročim preko praga ove ustanove, uvijek će se vratiti ona kriva linija koju zovu osmijehom i svaki pogled profesora, odgajatelja i ostalih uposlenika ću prihvatiti i prikovati za kuvet svojih emocija. Priča o Medresi nema kraj. Nastavlja se kontinuirano, bez prekida, dokle god tvoje srce kuca i dokle god ti je zvuk padanja grumenja zemlje po tabutu čista nepoznanica” – poručio je Muhamed prilikom posjete Karađoz-begovoj medresi.

Muhamed je tokom prvog semestra prve studijske godine učestvovao na nekoliko seminara, radionica, debata, te se usavršavao na tom polju. 
Na prvoj debati koja se održala u okviru projekta “Mladi za bolje medije”, mladi su u Tešnju naučili pravila debate, kao i načine formiranja i prezentovanja argumenata, te su debatirali na određene teme. Taj projekat finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a implementira ga Media centar Sarajevo i JaBiHEU. 

Pored učestvovanja na raznim debatnim projektima, a nakon završetka medresanskog školovanja i redovnog pohađanja Likovno-literarne sekcije, Muhamed je nastavio kontinuirano da se bavi pisanjem. Na svome profilu je, objavljujući raznovrsne tekstove protkane elementima poezije i proze, ostvario veliki broj pregleda i dijeljenja. Rezultat sa kojim se može najviše pohvaliti jeste poziv za pohađanje studija kreativnog pisanja od strane Univerziteta u Oxfordu, inače jednog od najstarijih i najuglednijih univerziteta na svijetu.

Muhamed je poziv na Oxford prihvatio i sigurni smo da će, svojim trudom i zalaganjem, iskoristiti dobijenu priliku, te biti vrijedan student baš na onom studiju koji mu nudi da još više i bolje razvije svoje sposobnosti pisanja. Na tom putu, ponosno gledajući u njega, Muhamedu želimo uspjeh i sreću!