Svjetski dan filozofije je međunarodni dan proglašen od strane UNESCO-a,  a obilježava se  svakog trećeg četvrtka u novembru. Prvi put obilježen je 21. novembra 2002.
Obilježavanjem Svjetskog dana filozofije svake godine UNESCO naglašava trajnu vrijednost filozofije za razvoj ljudske misli, za svaku kulturu i za svakog pojedinca. 

U uspostavljanju Svjetskog dana filozofije 2005. godine je Generalna konferencija UNESCO-a istakla važnost ove discipline, posebno za mlade, ističući da je „filozofija disciplina koja potiče kritičku i nezavisnu misao koja je sposobna raditi na boljem razumijevanju svijeta”. 

U dijalogu Država, Platon kaže: “Filozofija je učenje o onom što je vječno i nepromjenljivo, a to što je uvijek jednako (nepromjenljivo) mogu shvatiti samo filozofi; budući da nastoje da saznaju samo onom što je vječno, što je vječito, filozofi ne nastoje da istražuju ono što je prolazno, niti se na tome zadržavaju; njih ne uznemirava nastajanje i propadanje, kao ni sudbina stvari koje su podložne promjenama. Filozofa vodi istina kao što Telemaha u potrazi za ocem, vodi Atina i zato je filozof uvijek željan znanja, sudbinski, od samog početka, predodređen da se bori za ono što zaista postoji, on se ne može zadovoljiti mnogobrojnim, raznolikim prolaznim stvarima koje tek neko vrijeme traju i stoga su u odnosu na one nepromjenjive samo prividne; u vrline filozofa (koji teži pravom i istinitom svijetu) spada ono što je uređeno, a ljudi to obično ne shvataju, već filozofiju preziru i često pogrešno je shvataju upravo zato što se njom ne bave kako treba.”

Sa željom da se filozofijom bavimo onako kako treba, primjenjujući metode koje su bliske interesovanju učenika, obilježen je Svjetski dan filozofije. To obilježavanje realizovali su maturanti i maturantice Karađoz-begove medrese, priređujući izložbu svojih radova iz različitih oblasti historije filozofije, a predvođeni profesoricom Aldijanom Hodžić.