U sklopu izborne nastave iz predmeta Hemija, učenici III A, B i C razreda Karađoz-begove medrese su u petak , 29. novembra 2021. godine, posjetili laboratoriju na Nastavničkom fakultetu. Realizovanu posjetu predvodila je profesorica mr. Emina Vujinović-Mehremić, profesorica Hemije u našoj školi.

Učenike i profesoricu naše škole ugostila je mr. Sanela Nazdraić, viši asistent na Nastavničkom fakultetu  Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.  Magistrica Nazdraić upoznala je  učenike sa mjerama zaštite pri radu u laboratoriji i sa laboratorijskim priborom, te su učenici imali priliku prisustvovati vježbama titracije i određivanju koncentracije šećera u soku. 

Karađoz-begova medresa zahvaljuje Nastavničkom fakultetu na ukazanom gostoprimstvu i na prilici da se realizuje jedna takva ideja.