Međunarodni dan dječijih prava obilježava se 20. novembra, a promoviše zajedništvo, svijest o djeci, kao i još bolje uslove za svu djecu širom svijeta. 

Poznato je da je 20. novembra 1989. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila Konvenciju o pravima djeteta.

Tim povodom u udruženju "Sunce" održane su četiri radionice na kojima su učestvovale i učenice izborne nastave iz predmeta Psihologija: Sumejja Karamujić, Lamija Ramić, Nudžejma Boloban i Lejla Muhibić, predvođene profesoricom magistricom Ilhamom Puce-Hondo. Ispred Udruženja "Sunce" moderator ovog projekta bila je profesorica Rahima Balta. 
Naše maturantice su sa domaćinima uradile određene portofolije putem kojih su ukazale na dječija prava i potrebu da se ta prava poštuju u našem društvu.

Udruženje roditelja i prijatelja osoba s posebnim potrebama „Sunce“ još od 1998. godine djeluje u našem gradu, a organizovano radi na rješavanju problema osoba s posebnim potrebama i njihovih porodica.

Nakon odrađenih raodinica, plodna saradnja i druženje sa “Suncem” se nastavlja. Karađoz-begova medresa je dogovorila dalji vid saradnje, jer naše učenice koje volontiraju u “Suncu” ugodno i korisno provode svoje vrijeme, te usmjeravaju svoje kapacitete u korisne projekte, a čija je posebna draž osmijeh na licu štićenika “Sunca”.  

Zahvaljujemo ovom značajnom udruženju koje djeluje u našem gradu na plodnoj i korisnoj saradnji koju već dugi niz godina ostvaruje sa Karađoz-begovom medresom, zajednički realizujući vrijedne projekte!