U Karađoz-begovoj medresi je u četvrtak, 4. novembra 2021. godine, završena peta sezona ciklusa predavanja „Poslanik, a.s., u priči“. Ovogodišnja sezona rebiu-l-evvelskih predavanja okončana je predavanjem magistra Ilham efendije Puce, rukovodioca Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva mostarskog i diplomanta Karađoz-begove medrese. 

Magistar Puce je govorio o Poslanikovom odnosu prema mladima, te o ashabima koji su, iako mladi, ponijeli velike emanete i obavljali važne funkcije u vrijeme našeg plemenitog uzora.

„Mladi su, inače, budućnost jedne zajednice i jednog društva. Na njima sve ostaje i na njima počiva. U tom smislu islam posebnu pažnju posvećuje mladima. Naš plemeniti uzor, Muhammed, a.s., je pažnju posvećivao svim generacijama, i mlađim i starijima, ali se može uvidjeti da je posebnu pažnju posvećivao upravo mladima. Imao je očinski pristup i posebnu brigu prema mladima, te je to bio razlog zašto je veliki broj Kurejšija, idolopoklonika prihvatalo i prelazilo na islam“ – rekao je magistar Puce, navodeći hadise u kojima je Poslanik, a.s., istakao značaj mladosti i ulogu mladih u društvu. 

Govoreći o značajnim mladim ashabima koji su, uz Poslanika, a.s., radili i bdjeli nad islamom, magistar Puce je istakao:
„Mladi ashabi su bili predvodnici u širenju vjere islama. Džafer ibn Ebi-Talib bio je prvi govornik u ime islama u jednoj zemlji u kojoj vlada nevjerstvo. To je bilo prilikom hidžre muslimana u Abesiniju, a on je primio islam kada mu je bilo samo 20 godina. Mladi ashabi su bili odlični poznavaoci šerijatskog prava i fikha. Jedan od njih je bio Muaz ibn Džebel. Kada govorimo o prenošenju hadisa, tu je najistaknutiji Ebu Hurejre. On je prenio 5 374 hadisa. On je umro 59. godine po Hidžri, kada mu je bilo 78 godina, što znači da, kada se desila hidžra, Ebu Hurejre nije imao ni 20 godina.“

Osvrćući se na misiju Muhammeda, a.s., i metode koje je koristio kako bi pridobio ljude u islam, magistar Puce se zapitao kako je to sve Poslanik, a.s., i uspio. 

„Postavlja se pitanje kako je Muhammed, a.s., tako uspješno pridobio mlade ljude, kako su ga slijedili i slušali, šta je on činio i na koji način je to postigao? To je, zaista, jedno pitanje za velika istraživanja – taj Muhammedov, a.s., pedagoški pristup koji je on koristio, a to koliko je uspješan u tome bio, govori činjenica u kakvom vremenu su ti ljudi živjeli prije njega, njegovog poslanstva, i poslije toga. Možemo reći da je svaki ashab pojedinačno dokaz uspješnosti misije Poslanika“ – poručio je magistar Puce. 

Program su učenjem Časnog Kur'ana i kazivanjem o Poslaniku upotpunili maturanti Enis Brzika i Mahir Ćosić, dok je to izvođenjem kaside učinio Hor Karađoz-begove medrese.

Maturanti i maturantice su i ovog puta darovali određenim poklonima gosta-predavača, a za uspješnu realizaciju pete sezone rebiu-l-evvelskih predavanja „Poslanik, a.s., u priči“ hedijama su darovani učenici: Bilal Fišo, Hamza Pindžo, Muhamed Bučan i Narcis Smajić. 

Foto: Imad Krhan i Abdusamed Dragolovčanin