U Karađoz-begovoj medresi je u četvrtak, 28. oktobra 2021. godine, održano još jedno predavanje u okviru pete sezone ciklusa predavanja „Poslanik, a.s., u priči“. 
Program je otpočeo odlomkom Časnog Kur'ana, a proučio ga je maturant Zejd Mršević, dok je kazivanje o Poslaniku, a.s., interpretirao maturant Mahir Ćosić. 

Ovog četvrtka predavanje o Muhammedu, a.s., održao je Kenan efendija Ovčina, pomoćnik glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Mostar i diplomant Karađoz-begove medrese. 
U svom predavanju Kenan efendija se osvrnuo na određene aspekte komunikacije Poslanika, a.s., te kroz različite primjere iz Poslanikovog života predočio kako se naš životni uzor odnosio prema ljudima i kakvu je komunikaciju imao sa njima.

„Cjelokupni je Poslanikov život marljiva i predana borba da se ljudi pouče korisnom znanju. Poslanik, a.s., prenosi Objavu, pojašnjava njen sadržaj i praktično primjenjuje sve ono što prenosi ljudima. Sunnet, kao specifično uspostavljen vjerovjesnički život, nastaje upravo kroz poučavanje i primjenu Objave. Komunikacija Vjerovjesnika, s.a.v.s., urezala se duboko u sjećanje ljudi koje je on odgajao upravo zbog praktične primjene kojoj su svjedočili živeći s njim“ – rekao je efendija Ovčina. 

Kenan efendija je istakao kakav je odnos Poslanik, a.s., najprije imao sa svojom porodicom, te kako je njegovao lijepe porodične i rodbinske odnose, a onda i prijatne i dobre odnose sa svim drugim ljudima. 

„Kada je riječ o verbalnoj komunikaciji u krugu porodice, bitno je istaći da poslanički diskurs uvažava kur'anske smjernice komunikacije. Nikada nije bio osoran i grub, ali je uvijek govorio istinu i bio principijelan u svojim iskazima. U svojim obraćanjima bio je staložen, rijetko se ljutio, i to isključivo kada kontekst nalaže, a nikada ne bi vikao, niti bi govorio ružne riječi. Svakom bi sagovorniku davao punu pažnju i okretao bi se prema njemu čitavim tijelom. Njegova supruga Aiša, r.a., prenosi da je veoma često prelazio preko propusta i verbalno prihvatao izvinjenja“ – istakao je Kenan efendija Ovčina. 

Nakon predavanja maturanti 377. generacije uručili su poklon Kenan efendiji Ovčini, a i ovog četvrtka je nastavljeno darivanje najuspješnijih učenika i učenica naše škole. Ovog puta hedijom je nagrađen maturant Zejd Mršević koji je u proteklom periodu osvojio dvije zlatne medalje na sportskim terenima u Sloveniji i Crnoj Gori. 

Program je interpretacijom kaside o Poslaniku, a.s., upotpunio maturant Ahmed Sejfić. 

Foto: Imad Krhan