U srijedu je, 20. oktobra 2021. godine, Hor Karađoz-begove medrese nastupio u džematu Rečice. Bio je to nastup u okviru manifestacije „Tebi, o Allahov miljeniče“, Medžlisa Islamske zajednice Čapljina.

U ime domaćina i organizatora manifestacije, prisutnim džematlijama i musafirima iz Mostara, obratio se Adem efendija Šuta, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Čapljina.

„Selamim naše musafire iz Mostara, profesore i softe Karađoz-begove medrese. Mi ovdje itekako pratimo šta vi radite i kuda hodate – bili ste u Prozoru, Nevesinju, Trebinju, izvodeći mevludske programe... Ne znam da li sada shvatate, ali možda kad budete u nekim starijim godinama, shvatit ćete kakvu emociju donosite i prenosite ljudima. To je emocija mevluda i vaše mladosti. Emocija kojom budite u nama ljubav prema Poslaniku, a.s. To je mevlud. Mevlud je rađanje i rođenje promjene u čovjeku, nove ideje, da, kada izađemo večeras sa ovog programa, budemo bolji“ – rekao je efendija Šuta. 

Vrsnim interpretacijama mevludskih spjevova, ilahija i kasida, tekbira, salavata i prelijepim učenjem Časnog Kur'ana, članovi i članice Hora Karađoz-begove medrese probudili su posebne emocije u srcima svih prisutnih, podsjećajući ih na ličnost i misiju našeg plemenitog uzora, Muhammeda, a.s. 

Vazi-nasihat je održao magistar Suad Mujakić, pomoćnik direktora Karađoz-begove medrese za Internat.
„U Kur'anu se za Božijeg Poslanika kaže da je milost svim svjetovima. Svaki dašak života Poslanika, a.s., je milost. Njegov pogled na ashabe je milost, njegov korak kojeg je koračao je milost, njegov dah, njegova riječ, njegov fizički izgled je bio milost. Ashabi nikad nisu dozvoljavali, kada bi se Poslanik, a.s., abdestio, da ijedna kap sa njega padne na zemlju, već bi hvatali tu kap i potirali njome svoje lice. Nisu dozvoljavali da dlaka sa njegove glave ili brade padne na zemlju. Oni bi je hvatali i čuvali“ – podsjetio je magistar Mujakić, u svom obraćanju, na ljubav ashaba prema Resulullahu. 

Mevludskoj svečanosti u džematu Rečice prisustvovali su imami Medžlisa Islamske zajednice Čapljina, te veliki broj džematlija koji se, u ovoj rebiu-l-evvelskoj noći, nadahnuo porukama sa vrela islama i poslaničke misije Muhammeda, a.s. 

Foto: Imad Krhan