Hor Karađoz-begove medrese je danas, 19. oktobra 2021. godine, nastupio u Trebinju. U okviru svojih rebiu-l-evvelskih nastupa, članovi i članice našeg hora izveli su mevludski program u Osman-pašinoj džamiji, a što je ujedno bila centralna mevludska svečanost za područje Medžlisa Islamske zajednice Trebinje.

Srdačne riječi dobrodošlice na samom početku programa, okupljenim Trebinjcima, te musafirima iz Mostara i Karađoz-begove medrese, uputio je hafiz Sadik efendija Fazlagić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Trebinje i diplomant naše škole. 

„Želim se ovim putem i s ovog mjesta zahvaliti našim gostima iz Karađoz-begove medrese što su došli da zajedno s nama obilježe 12. reibu-l-evvel, odnosno mevludskim programom rođenje Muhammeda, a.s., njima, njihovim profesorima, a posebno direktoru profesoru hafizu Aidu Tuleku, koji je uvijek i koji su uvijek uz nas. Ovo je već postalo tradicionalno i prepoznatljivo da se ovdje u Trebinju okupljamo u povodu 12. rebiu-l-evvela i da nam program izvodi Hor Karađoz-begove medrese“ – kazao je u uvodnom dijelu svog obraćanja hafiz Fazlagić. 

Osvrnuo se detaljnije na sami povod okupljanja, odnosno na rođenje Muhammeda, a.s., i njegovu poslaničku misiju. 

„Svaki musliman, svaki vjernik bi trebao da čitav život i svaki dan u godini prožme životom, djelom i likom Allahovog Poslanika, a posebno u ovom mjesecu, mjesecu rebiu-l-evvelu, kada se kroz različite sadržaje, svečanosti, hutbe, predavanja govori o Allahovom Poslaniku. Jer, Muhammed, a.s., je od dragog Boga nama poslan i svim svjetovima kao milost. Muhammed, a.s., bi u životu jednog čovjeka trebao ili morao biti uzor, vodilja i pravac kojim će čovjek ići. Jer, on je najljepši, najbolji i najkvalitetniji uzor. Uzor je svima nama, bez obzira gdje se nalazili, kojim poslom se bavili, šta radili, koliko godina imali. On nam je najbolje pokazao kako čovjek treba da se ophodi prema drugom čovjeku i prema ženama i prema ljudima i prema djeci i prema omladini. On je dao primjer i smjernice svima onima koji će dolaziti poslije njega, sve do Sudnjega dana“ – poručio je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Trebinje. 

Kur'anskim odlomcima, spletom mevludskih spjevova, kasidama o Poslaniku, učenjem tekbira i salavata, članovi i članice Hora Karađoz-begove medrese probudili su u prisutnim džematlijama ljubav prema Muhammedu, a.s., te ih nadahnuli sa nepresušnog vrela poslaničke misije. 

Vazi-nasihat kazivao je profesor Meadin Mrndžić, a u svom obraćanju je, između ostalog, rekao: „Danas se u ovoj trebinjskoj Osman-pašinoj džamiji i u mjesecu rebiu-l-evvelu intenzivnije sjećamo Muhammeda, a.s., i činimo to ovim mevludskim programom, ali se trebamo sjetiti i svih onih koji su na ovim prostorima prije nas živjeli, te s ponosom u minulim vremenima u svojim kućama, u trebinjskim džematima i džamijama priređivali mevludske svečanosti, na taj način pokazujući da žive islam i kao uzora imaju našeg plemenitog Poslanika. Poslanik, a.s., je, kako prijašnjim, tako i današnjim generacijama, bio i ostao najljepši uzor. Jer, kada se zagledamo u život Poslanika, a.s., pronaći ćemo da je Poslanik, a.s., zapravo ostavio uputstva za život svim generacijama, od onih najmlađih do onih najstarijih.“

Medžlis Islamske zajednice Trebinje je u proteklom periodu pokrenuo akciju opremanja Osman-pašine džamije video-nadzorom, što je itekako potrebno, zbog otvorenosti džamije u svakom periodu, ali i iz drugih razloga, te je na kraju svog obraćanja profesor Mrndžić, a u ime direktora i kolektiva Karađoz-begove medrese, uručio novčanu hediju, kao doprinos pokrenutoj akciji Medžlisa Islamske zajednice Trebinje. 

„Poslanik kaže da je 'vjernik vjerniku kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru', pa shodno ovom hadisu, mi u Karađoz-begovoj medresi odlučili smo darovati Medžlis Islamske zajednice Trebinje hedijom za realizaciju akcije postavljanja video-nadzora na Osman-pašinu džamiju, te vama, džematlijama, glavnom imamu i predsjedniku Medžlisa biti podrška i u ovoj akciji, kako smo to i ranijih godina činili, ali kako ste i vi nama bili podrška u mnogim našim akcijama, poput akcije kurbana i sl. Znamo da ovdje u Trebinju iznova i iznova pokrećete aktivnosti, kako biste još ljepše i ugodnije živjeli islam i kako bismo se, ako Bog da, i u buduće mogli sjećati Poslanika, a.s. Zato jednom skromnom hedijom darujemo Medžlis Islamske zajednice Trebinje i na taj način i mi iz Medrese učestvujemo u ovoj vašoj akciji, kao potpora jedni drugima, a shodno navedenom hadisu“ – poručio je profesor Mrndžić. 

Hediju je u ime Medžlisa Islamske zajednice Trebinje preuzeo hafiz Sadik efendija Fazlagić, glavni imam. 
Svečanost u Trebinju završena je mevludskom dovom, te zajedničkom fotografijom, a nakon toga i druženjem sa Trebinjcima u prostorijama Medžlisa. 

Foto: Imad Krhan