Drugo predavanje u okviru ciklusa predavanja „Poslanik, a.s., u priči“ održano je u četvrtak, 14. oktobra 2021. godine, u atriju Karađoz-begove medrese.
Program je otpočeo učenjem odlomka iz Časnog Kur'ana od strane maturanta Midhata Šabanovića, te kazivanjem o Poslaniku, u interpretaciji maturanta Mahira Ćosića. 

O Poslaniku čovječanstva prisutnima je govorio Ensar efendija Vila, imam, hatib i muallim u džematu Livač, u Bijelom Polju, Medžlisa Islamske zajednice Mostar i diplomant prve poslijeratne generacije Karađoz-begove medrese.

„Mladost je poseban period u životu svakog čovjeka. Mladost se spominje i u hadisu Muhammeda, a.s., i moramo svi obratit pažnju na taj period našeg života i paziti šta radimo i koliko u tome što radimo ima dobra. To je period u kojem se posebno trebamo truditi – da budemo od onih koje ljudi vole sresti, da budemo oni koje će ljudi sretati sa osmijehom na licu, radosni što se baš sa nama susreću“ – istakao je, obraćajući se učenicima i učenicama Medrese tokom predavanja, efendija Vila. 

Govoreći o Muhammedu, a.s., kao našem životnom uzoru i navodeći primjere koji kazuju da je Poslanik, a.s., uvijek bio na usluzi ljudima, Ensar efendija Vila je poručio:
„Trudimo se da ostavimo dobar utisak i na svog medresanskog kolegu i na svog profesora. Budimo od onih na koje se naši profesori, ljudi oko nas mogu osloniti. To je ono što nas, u konačnici, sve povezuje – da odgovorimo na zahtjeve naših kolega, ali i starijih, jer je i sam Poslanik, a.s., činio tako – pomagao je ljudima i trudio se riješiti njihove probleme, odnosno odazvati se njihovim potrebama i pozivu. On je uvijek ljudima donosio osmijeh na lice i iznalazio rješenje za njihove probleme.“

Nakon završenog predavanja, prisutni su imali priliku učestvovat u mini-kvizu, te kao nagradu dobit knjigu „Stazama plemenitih ashaba“, autora profesora Nazifa Gariba. Knjigama su nagrađeni: Emrah Hadrović, Lejla Jahjefendić i Muhamed Maksumić. 

Hor Karađoz-begove medrese je drugo rebiu-l-evvelsko predavanje i druženje upotpunio spjevom o Poslaniku, a.s., a i ovog četvrtka nagrađeni su od strane menadžmenta i odgojne službe Karađoz-begove medrese najbolji među nama, oni koji su čuvari Kur'ana – učenici-hafizi naše škole. Tako su nagrade dobili hafiz Abdullah Tabaković, učenik trećeg razreda i hafiza Youdy Hassan, učenica prvog razreda Karađoz-begove medrese. 

Poklon gostu-predavaču, Ensar efendiji Vili, uručile su Sara Sarajlić, Elma Bakić i Nedžma Dragolovčanin, predstavnice maturantskih odjeljenja u Vijeću učenika naše škole.

Foto: Sara Sarajlić