Sa nastupanjem mjeseca rebiu-l-evvela, mjeseca rođenja Muhammeda, a.s., u Karađoz-begovoj medresi je u četvrtak, 7. oktobra 2021. godine, otpočela peta sezona ciklusa predavanja pod nazivom „Poslanik, a.s., u priči“. 
Učenjem odlomka Časnog Kur'ana i kazivanjem o Poslaniku, program su, u atriju naše škole, otvorili maturanti Abdullah Fazlibegović i Mahir Ćosić. 

Kao prvi predavač u petoj sezoni ciklusa predavanja, koji je do sada ugostio mnoge predavače, bio je magistar Suad Mujakić, pomoćnik direktora Karađoz-begove medrese za Internat. 
On se kroz svoje kazivanje o najplemenitijem biću koje je zemljom hodilo osvrnuo na nekoliko priča koje govore o ljubavi ashaba prema Poslaniku, a.s., te međuljudskim odnosima, ali i hizmetu – činjenju dobra u ime Allaha, volonterizmu i dobročinstvu prema drugima.

„Evo nas u rebiu-l-evvelu, u mjesecu u kojem je rođen posljednji Božiji poslanik – Muhammed, a.s., i predstavlja mi zadovoljstvo što se na početku ove pete sezone predavanja 'Poslanik, a.s., u priči' sa vama družim. Kroz ovih pet godina na ovom mjestu sjedilo je dosta vrsnih predavača koji su o Muhammedu, a.s., govorili iz različitih perspektiva. Kada govorimo o Poslaniku, a.s., onda razmišljamo o tome kakva je to snaga, kakva je to duhovna energija mogla da, od ljudi koji su bili u stanju zakopati živo žensko dijete, napravi ljude koji kasnije ni mrava nisu htjeli zgaziti. Ljudi koji su činili širk, uzimali kamatu, činili blud, pili alkohol, uzevši za ruku Muhammeda, a.s., postajali su istinski vjernici. Onaj ko bi samo nekoliko minuta bio predmet Poslanikovog pogleda ili bio u njegovom društvu, postizao bi stanje i stepene koje ljudi nisu mogli postići godinama i godinama se trudeći da taj stepen postignu. Niko na svijetu nije bio voljen i poštovan kao posljednji Božiji poslanik – Muhammed, a.s., naš plemeniti uzor“ – istakao je magistar Mujakić. 

U drugom dijelu svog kazivanja o Poslaniku, a.s., magistar Mujakić je govorio o našem odnosu spram Božijih stvorenja, međuljudskim odnosima, činjenju dobročinstva, ali i podsticanju na ljubav prema Gospodaru. 

„Koliko god rob više poznaje svoga Gospodara, toliko je milostiviji prema Njegovim robovima. Što više budete učili o Allahu, što više budete u svom srcu napravili prostora za Allaha, vjerujte da će se vaša ljubav prema drugima itekako uvećavati. A to nam potvrđuje i hadis Poslanika, a.s., u kojem je rekao da je najbolji onaj musliman od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Poslanik, a.s., nas podsjeća da smo svi mi jedna porodica, a da je među nama najbolji onaj koji toj porodici najviše koristi“ – rekao je magistar Mujakić. 

Kako je ova peta sezona ciklusa predavanja „Poslanik, a.s., u priči“ određenim dijelom i jubilarna, menadžment Karađoz-begove medrese je odlučio učiniti je i sezonom darivanja, vodeći se hadisom Poslanik, a.s., u kojem stoji: „Poklanjajte jedni drugima darove, voljet ćete se.“

Tako su u okviru prvog predavanja o Muhammedu, a.s., maturanti 377. generacije, kao nosioci rebiu-l-evvelskih aktivnosti u našoj školi, darovali svog profesora, predavača Suada Mujakića, a od strane odgojne službe i menadžmenta Karađoz-begove medrese darovani emiri soba u muškom i ženskom Internatu. Tim darivanjem htjela se istaći uloga i značaj onih učenika i učenica koji, zapravo, svojim podsticanjem, motivacijom, savjetovanjem, bdijenjem nad mlađim učenicima, uz naše odgajatelje i odgajateljice, doprinose lijepim i prijateljskim odnosima u muškom i ženskom Internatu, te čuvanjem emaneta Karađoz-bega da se znanjem i odgojem krasimo.

Nagrade kao emiri soba dobile su sljedeće maturantice i maturanti: Anesa Ibišević, Lamija Ramić, Hatidža Turnadžić, Adelisa Bajrektarević, Sara Sarajlić, Elma Bakić, Sumejja Karamujić, Lejla Muhibić, Nedžma Dragolovčanin, Merjem Demirović, Iman Numanović, Medina Šošić, Abdullah Fazlibegović, Midhat Šabanović, Fejsal Habibija, Ali Alić, Adnan Alić, Armin Nevenović, Emin Podrug, Mahir Ćosić, Idriz Zahirović i Izudin Dilaver.

Program je izvođenjem kaside „Uzor si mi, Poslaniče“ upotpunio Hor Karađoz-begove medrese, koji je stihovima kaside podsjetio na plemenitu misiju Poslanika čovječanstva. 

Foto: Sara Sarajlić i Imad Krhan