Profesori Karađoz-begove medrese su proteklih dana prisustvovali različitim seminarima iz predmeta koje predaju u našoj školi. Tako su naši profesori teoloških predmeta imali priliku prisustvovati seminaru u školskoj biblioteci, 9. januara 2019. godine, a predavač je bio dr. Ahmed Husić, savjetnik za vjeronauku pri Pedagoškom zavodu Mostar.

Dr. Husić je, zapravo, seminar posvetio analizi časova koje su profesori teoloških predmeta održali u toku prvog polugodišta pred stručnim licima i ukazao na obrazovni rad po ishodima učenja, te pripreme cjelokupnog pedagoškog materijala po tim principima.  

Istog dana su i profesori Bosanskog jezika i književnosti Karađoz-begove medrese prisustvovali seminaru za sve nastavnike i profesore Bosanskog jezika i književnosti sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Seminar je organizovao Pedagoški zavod Mostar, a nakon obraćanja dr. Enise Gološ, direktorice pomenute institucije i mr. Nusreta Omerike, savjetnika za Bosanski jezik i književnost, o temi „Časovi lektire u osnovnoj i srednjoj školi – primjeri dobre prakse“ govorili su nastavnici Hilmo Selimotić i Amela Kozić.

O temi „Bosanska leksikografska praksa – savremeni rječnici bosanskoga jezika“ govorio je dr. Jasmin Hodžić.

Pored navedenih, seminari su održani i za profesore Tjelesnog i zdravstvenog odgoja, te profesore Biologije i Hemije.