Karađoz-begovu medresu je, 9. novembra 2018. godine, posjetila delegacija Vakufske direkcije Rijaseta IZ-e u BiH. Karađoz-begovu medresu je posjetio dr. hfz. Senaid Zaimović, direktor Vakufske direkcije, zajedno sa svojim saradnicima.

Delegaciju Vakufske direkcije primili su prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, te mr. Salem ef. Dedović, muftija mostarski i predsjednik Školskog odbora naše škole.
Oni su delegaciju Vakufske direkcije upoznali sa radom i aktivnostima Karađoz-begove medrese, te njenim budućim planovima i projektima.

Direktor Vakufske direkcije izrazio je želju i htjenje da podrži određene buduće projekte Karađoz-begove medrese, te se nadamo njihovoj realizaciji u što skorije vrijeme.