Karađoz-begovu medresu su danas, 3. septembra 2018. godine, posjetile predstavnice ženske grupe „Baca“ koja djeluje pri  džematu „Northbrook“ u Chicagu. Delegaciju su primili prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese i prof. Suljo Cikotić, pomoćnik direktora za Internat. Oni su gošće upoznali sa radom i djelovanjem Karađoz-begove medrese, kao i njenim historijatom.

Predstavnice ženske grupe „Baca“ uručile su 1 000 dolara upravi Karađoz-begove medrese, kako bi tim iznosom podržale školovanje naših učenika i olakšale im u izvršavanju određenih materijalnih obaveza.

Vrijedno je napomenuti da ovakav vid saradnje sa Karađoz-begovom medresom pomenuti džemat i udruženje „Baca“ ne ostvaruju po prvi put, već je ono samo plod saradnje od prije nekoliko godina. Ovakav vid podrške učenicima naše škole itekako olakšava školovanje  čega su svjesni naši prijatelji iz Chicaga, koji znaju za Karađoz-begovu medresu i svakodnevno prate njen rad.

Stoga se kolektiv Karađoz-begove medrese zahvaljuje našim prijateljima i moli Uzvišenog da ih neizmjerno nagradi najljepšim nagradama oba svijeta zbog dobra koje čine prema našim učenicima!